Wikia


Workflow management is de beheersing van werkstromen, ofwel van de beweging van informatie, vaak met geautomatiseerde middelen. Workflow management zorgt ervoor dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf, op inzichtelijke en efficiënte wijze van de ene afdeling naar de andere afdeling komt.

In SAP heb je naast workflow management ook case management. Waar het bij workflow management gaat om het beheersen van de werkstroom, gaat het bij case management om informatie. Op welke manier wordt omgegaan met de data gedurende het proces om uiteindelijk al dan niet in de backend verwerkt te worden.

In tegenstelling tot PCR (Personnel Change Requests) is het met case management mogelijk om per gebruiker per processtap te zien wat er met de data gebeurt. Case management stelt je veel beter in staat om processen te debuggen, tracken, auditen en ondersteunen.

Zie blogpost uit 2009 voor meer info.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki