Wikia


  • berekenen: het vakantiegeld kun je berekenen door 8% van het bruto jaarsalaris te nemen (vraag: dus als je een dertiende maand hebt, dan telt deze mee?), vakantiegeld is een éénmalige beloning (beloningen die slechts éénmaal per jaar worden toegekend) en valt daardoor onder het bijzonder tarief; het bijzonder tarief hangt af van het fiscale loon van het jaar ervoor (vraag: klopt dit?) zie http://www.belastingdienst.nl/ voor meer info
  • rekenregel: de vakantieregeling komt in diverse varianten voor; sommige organisaties reserveren periodiek een bedrag om dit in maand x uit te keren, andere bedrijven reserveren niets en keren in maand x het vakantiegeld uit; TD: voeg een screenshot toe van de rekenregels van een vakantiegeld0-regeling

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki