Wikia


frequentie: 3-jaarcyclus
pad: toekomst > internet of services

In 2007 is SAP het THESUES programma gestart. Het doel van dit programma is om bedrijven in staat te stellen via het internet services aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat het exporteren van goederen naar China faciliteert. Zie artikel op intranet van SAP voor meer info. Onderaan het artikel is in juni 2009 een pdf te vinden met als titel 'Toward a European Strategy for the Future Internet'.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki