Wikia


pad: van specificatie tot realisatie > testen

Testen is een activiteit waarbij je de correcte werking van een systeem toetst (bron: testen-wiki op Wikipedia). Het doel van testen is accepteren. In de ideale situatie is er een onafhankelijk testteam dat op basis van een risico-analyse bepaalt welke testscenario's doorgetest moeten worden. Testscenario's worden bij voorkeur opgesteld in samenwerking met keyusers.

Verantwoordelijkheden Edit

Bespreek op voorhand wie waarvoor verantwoordelijk is. Hieronder enkele voorbeelden:

  • wie maakt de testscenario's?
  • wie voert de testscenario's uit?
  • wie bepaalt welke testscenario's doorlopen moeten worden?
  • wie bepaalt welke bevindingen als eerste opgepakt moeten worden?
  • wie accepteert het systeem?

De eindverantwoordelijkheid t.a.v. het accepteren van het systeem ligt altijd bij de klant. Het uitvoeren van testen en het opstellen van testscenario's kun je bij de projectorganisatie neerleggen. De business kan dan toetsen of alle risico's zijn doorgetest.

Tooling Edit

Mijn advies is om zo snel mogelijk een tool te installeren waarin je bevindingen kunt registreren. Tegenwoordig zijn er prima open source oplossingen (bijvoorbeeld Mantis (http://www.mantisbt.org)).

Procedures Edit

Betrek relevante partijen bij het opstellen van test-procedures. Denk bijvoorbeeld aan de bevindingenprocedure (wie mag bevindingen aanmaken? wie bepaalt welke bevindingen opgepakt worden? wie zet bevindingen in een releaseplanning?).

vraag: ken je meer test-procedures? voeg ze dan toe op deze wiki!


Soorten testen Edit

  • unit test (UT)
  • functionele acceptatie test (FAT)
  • gebruikers acceptatie test (GAT)
  • usability testing

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki