Wikia


bron: WS-HumanTask_v1.pdf

Wanneer je googled op "WS Human tasks" dan kom je terecht bij bovenstaande document. Diverse partijen waaronder Oracle, IBM en SAP hebben deelgenomen aan dit document. Ze hebben afspraken met elkaar gemaakt over taken. Hierdoor wordt het mogelijk om taken weer te geven in verschillende userinterfaces. <P> M.b.t. taken kun je de volgende rollen onderscheiden:

  • initiator: degene die de taak creëert
  • stakeholder: in het Nederlands vertaal je de stakeholder met 'belanghebbende', deze persoon is eind-verantwoordelijk voor de voortgang en de uitkomst de taak; bij een indiensttreding is bijvoorbeeld de manager van de nieuwe medewerker de stakeholder; een stakeholder kan de voortgang zien t.a.v. een taak door te kijken naar de status en kan bijvoorbeeld opmerkingen toevoegen aan de taak
  • potentiële eigenaar: (Eng.: potential owner); deze persoon kan de taak uitvoeren door de taak te claimen, potentiële eigenaren kunnen de voortgang van een taak beïnvloeden door bijvoorbeeld de prioriteit te veranderen
  • werkelijke eigenaar: (actual owner); als een taak geclaimed is dan spreek je over actual owner
  • uitgesloten eigenaar: (excluded owner); een uitgesloten eigenaar mag de taak niet uitvoeren; vraag: wanneer gebruik je dit? misschien als iemand niet de bevoegdheid heeft om een taak uit te voeren?
  • business administrator: zelfde rol als stakeholder vraag: in de bron staat iets over 'complian implementations, wat wordt hier bedoeld?
  • melding ontvangers: (notification recipients): deze ontvangen een melding als een deadline is verstreken of een mijlpaal bereikt is; t.a.v. een melding hoeft geen actie ondernomen te worden

In hoofstuk 3.2 wordt beschreven hoe je een groep kunt definiëren m.b.v. XML statements.

Hoofstuk 3.3 heeft als titel 'task rendering'. Er wordt gesproken over: 'task list client', 'task engine' en 'invoked applications' wanneer je een taak uitvoert. In de rest van het hoofdstuk staat wat je allemaal kunt vastleggen van een taak: naam (uniek nummer, verplicht veld), omschrijving, status, prioriteit, attachements, enz.

Hoofdstuk 4 heeft als titel 'menselijke taken'

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki