Wikia


Angry-man

pad: van specificatie tot realisatie > succesvolle implemenaties

Het succesvol implementeren van een ERP-architectuur is geen eenvoudige zaak. Veel bedrijven slagen er niet in om binnen de gestelde tijd en binnen budget het project te realiseren. En in veel gevallen zullen ook enkele mensen hun baan verliezen. Een succesvol project betekent in veel gevallen dat er goed is nagedacht over onvoorziene omstandigheden, dat verwachtingen juist ge-managed zijn en dat er communicatie-lijnen bestaan met de CEO en met eindgebruikers en iedereen daar tussenin. Veel CXO's hebben dan ook een ambivalente houding t.a.v. ERP of beginnen gelijk te vloeken als ze het woord 'ERP' horen (bron: blog-post over een succesvolle ERP implementatie).

De reden dat veel CXO's ERP-implemenaties haten wordt veroorzaak door de drie C's:

  • Complex: ERP-implementaties zijn complex
  • Costs: ze kosten veel geld
  • Customized: door veranderingen in de business moeten er voortdurend aanpassingen gedaan worden.

Sommige CXO's kiezen onterecht voor een strategie waarbij ze zoveel mogelijk de bedrijfsprocessen aanpassen i.p.v. het ICT-systeem. Het gevolg is dat eindgebruikers de systemen niet gebruiken of zich in ieder geval dagelijks ergeren (bron: zie blog-post over waarom CFO's en CEO's ERP haten)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki