Wikia


Security zones worden gebruikt bij portaal-applicaties. Dit zijn applicaties die in hun geheel in het portaal draaien en dus niet op de backend. Denk hierbij aan applicaties zoals KM of de Visual Composer. De security zones gebruik je waarschijnlijk niet als het gaat om applicaties die in de backend draaien (b.v. tijdschrijven). De autorisaties voor dergelijke applicaties regel je in de backend.

Security zones bieden een extra autorisatie-laag: naast de autorisaties op de content en de applicatie kun je gebruikers ook toegang geven tot een security zone. Er zijn verschillende niveau's: no safety, low safety, medium safety en high safety.

Security zonesBronnenEdit

  • paragraaf 2.4.2. van de CapGemini-cursus 'Getting Professional Portal Administration' .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki