Wikia


SRM staat voor supplier relationship management oftewel het beheer van je leveranciers. Het is van belang om te contoleren of je leveranciers producten/ diensten leveren tegen de juiste prijs en de juiste kwaliteit. Veel bedrijven sluiten contracten af met hun leveranciers, denk bijvoorbeeld aan SLA's wanneer ICT-diensten worden afgenomen of raamcontracten als je externen inhuurt.

  • tabellen: begin 2010 vraagt iemand op het SAP prikbord welke tabellen je in SRM kunt vinden (zie bericht op SAP prikbord)
  • Wikipedia: op de Nederlandse Wikipedia bestaat begin 2010 nog geen SRM-wiki, op de Engelstalige is wel een SRM-wiki te vinden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki