Wikia


SOA is gebaseerd op het idee dat standaardfuncties in softwarepakketten en applicaties als services worden opgezet en zo door verschillende processen (her) gebruikt kunnen worden. Vaak wordt de analogie-gemaakt met lego-bouwstenen waarmee je alles kunt bouwen. Maar in de praktijk is e.e.a. veel complexer: "everything should be made as simple as possible, but not simpler" (Einstein), zie ook blog-post uit 2006 over Lego-analogie.

De hype rondom SOA lijkt in 2009 een beetje overgewaaid. In de presentaties van SAP wordt SOA nauwelijks meer genoemd. SAP heeft zijn software inmiddels 'ver-serviced' en is nu klaar om de vruchten van een service georienteerde architectuur te gaan plukken. Doordat de SAP-functionaliteit in services is opgehakt zijn ze in staat om SAP met Microsoft (Duet) of Lotus Notes (Alloy) te laten praten. Daarnaast geeft een service georienteerde architectuur je de vrijheid om je systeem aan te passen op het moment dat de bedrijfsprocessen veranderen (zie CE voor meer info).