Wikia


"SD-BIL", staat voor SD Billing. DIt is het factureringsonderdeel van de SD module.


Menu Edit

IMG / Sales and Distribution / Billing.


Billing Documents Edit

Billing Document Type Edit

Geeft aan wat voor soort facturen er zijn.

  • F1: Order related invoice
  • F2: Delivery related invoice
  • F5: Pro-forma invoice for salesorders
  • F8: Pro-forma invoice for deliveries
  • G2: Credit memo
  • L2: Debit memo
  • RE: Credit for returns
  • S1: Cancellation invoice
  • S2: Cancellation credit memo
  • IV: Intercompany invoice


Invoice list Edit

Een lijst van rekeningen voor een klant, een gecombineerde factuur, een verzamelfactuur.


Billing Plan Edit

Geef aan wanneer wat gefactureerd wordt. Er is een entiteit Billing Plan Type waarmee het soort Billing Plan wordt aangegeven. Belangrijke typen zijn de periodieke factur, voor bijvoorbeeld een onderhoudscontract of een tijdschrift, of de Milestone Billing wat bijvoorbeeld bij bouw of IT projecten gebruikt wordt waarbij als bepaalde punten bereikt zijn, bepaalde bedragen gefactureerd kunnen worden.


Rebate Processing Edit

Een "rebate" is een korting die verkregen wordt als bepaalde hoeveelheden gekocht worden.

De afgesproken korting wordt in een Rebate Agreement vastgelegd.


Intercompany Billing Edit

Define Ordertypes for Intercompany Billing

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki