Wikia


index: PPOME, PPOSE
pad: OM > relaties > aanleggen

Op deze pagina is beschreven hoe je relaties aanlegt. We starten met het aanleggen van een 012-relatie om vervolgens via de detailview te zien hoe de relatie is aangelegd.

Het aanleggen van de 012-relatie (manager, rode hoedje) doe je via transactie PPOME. Dubbelklik op een formatieplaats en zet een vinkje bij 'Hoofd eigen organisatorische eenheid' (zie rood omkaderd in onderstaande screenshot).

Relaties aanleggen 012

Door het zetten van een vinkje wordt onder water een 012-relatie aangelegd van het O-tje (organisatorische eenheid) naar het S-je (formatieplaats). Je kunt dit zien door de formatieplaats te selecteren en in het menu te kiezen voor Ga naar > Detailobject > uitgebreide objectomschrijving (zie rood omkaderd in onderstaande screenshot).

Relaties aanleggen detailview

Er verschijnt een scherm zoals hieronder. Kies voor 'relaties' en klik op de button met het bergje en het zonnetje.

Relaties aanleggen detailview1

Hieronder zie je de relaties van object S50058867. Dit object heeft drie relaties. De laatste relatie is de 012-relatie. Deze formatieplaats geeft leiding aan O50044955.

Relaties aanleggen detailview2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki