Wikia


Organisatie Edit

Hieronder een voorbeeld van een organisatiestructuur van een portaal-project.

Planning Edit

In 2009 kom ik voor het eerst in aanraking met een beast-planning. Over de gehele muur is een brown-paper geplakt. Horizontaal zie je de verschillende deelprojecten, verticaal de weeknummers. De deel-projectleiders komen wekelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki