Wikia


Profitability Analysis, afgekort CO-PA, is een onderdeel van Controlling. Met Profitability Analysis is het mogelijk om de winstgevendheid (Profitability) te berekenen en analyseren. Een onderneming kan onderverdeeld worden in kleinere eenheden waarvan de winstgevendheid interessant is. Meestal gaat het om produkt/marktcombinaties. Men wil weten hoe een bepaalde produktenreeks het doet bij een bepaalde doelgroep (regio/branche etc).

De winstgevendheid wordt berekend via Cost-of-sales accounting of via Period accounting.

Met behulp van kenmerken (Characteristics) worden marktsegmenten van elkaar onderscheiden.

Naast Profitability accounting kan er ook gebruik gemaakt worden van profit center accounting om de winstgevendheid te analyseren.

Via Customizing worden de gegevens vastgelegd die via de normale transacties worden vastgelegd en die doorgegeven moeten worden aan profitability analysis.


Master DataEdit

PlanningEdit

TransactiesEdit

VeldenEdit

  • Kenmerk (Characteristic) Geeft een

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki