Wikia


Hoe kun je bepalen welke versie van het portaal je voor je hebt? Wanneer je op help klikt in het portaal verschijnt een scherm zoals hieronder. Welke informatie zie je hieronder? Waar kun je zien dat je met EP 7.0 werkt? Antwoord: log in als administrator, ga naar system administration > support > version; vervolgens ga je via een note naar service.sap.com; in deze note staat dat je naar de Web Applicaton Server (door irj/portal weg te halen); je moet dan wel geautoriseerd zijn. Je ziet het misschien ook wel rechtsboven want daar staat J2EE engine 7.0.

Portaal versie help