Wikia


Portaal applicaties worden als .par-file aangeleverd.

  • Log in als administrator.
  • Kies in de Top Level Navigation voor System Adminstration > Support.
  • Kies voor Portal Runtime.
  • Kies voor Administration Console: er verschijnt een scherm zoals hieronder.
  • Klik op Browse (zie rood omkaderd) en selecteer de .par-file.
  • Klik op button upload (via permissions kun je zien of het uploaden gelukt is).

Administration console

Het starten van een applicatie is mogelijk door de volgende url te starten:

http://<portaalserver>:<poort>/irj/servlet/prt/portal/prtroot/<applicatie>.<component> (zie pag. 2-15 van CapGemini cursus)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki