Wikia


In hoofstuk 5 van Cap Gemini cursus SAP Netweaver Getting Professional Portal Administration heb ik een centraal monitoring systeem ingericht. Tegenwoordig wordt dit dikwijls gedaan in Solution Manager, maar in de cursus hebben we het centrale monitoring systeem ingericht in de backend (transactie RZ20). Vanaf pagina 5-9 en verder (hoofdstuk 5.4.2.) wordt uitgelegd hoe dit werkt. Na de inrichting kon ik via transactie RZ20 mijn systeemlandschap zien (zie screenshot hieronder). Eén van de systeem die ik 'centraal' wilde monitoren is mijn portaal (rood omkaderd in onderstaande screenshot).

Portaal monitoring RZ20

Wanneer je dubbelklikt op het rood omkaderde gedeelte kom je terecht in onderstaande boomstructuur. Hier zie je dat bepaalde drempelwaarden (Engels: thresholds) zijn overschreden. Via de Visual Administrator kun je deze drempelwaarden aanpassen. Dit heb je gedaan in oefening 177.

Portaal monitoring SysteemStatus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki