Wikia


Log in als administrator; ga naar system administration > monitoring > portal > object locking (let op: de netweaver specialist bepaald waar deze functionaliteit in het portaal terecht komt); bij 'rare' situaties is het verstandig om te checken of iets gelocked is.