Wikia


Op deze pagina kun je meer informatie vinden over SAP Enterprise Portal (EP). Start met wiki 'algemeen' voor algemene informatie over portalen.


Nog uitwerken Edit

Onderstaande punten moeten nog verder uitgewerkt worden. In onderstaande punten wordt verwezen naar de pagina's van de klapper behorende bij ESS/MSS cursus HR255. Deze cursus werd begin 2009 door SAP gegeven.

  • onderdelen: iView, pagina, workset, rollen: zie tekening pag. 2-22
  • waarom: waarom ESS/MSS --> wiebertje pag. 3-8
  • overzicht services: zie pag. 3-17: employee search (who is who), benefits, payment (salarisstrook en jaaropgave), career (skills profile, kwalificaties), work environment, time management (leave request, cats, enz.)
  • landschap: pag. 4-4 en verder
  • ITS: zie pag. 4-10 en verder, ITS (internet transaction server) is in de nieuwe versies intern geworden
  • usermanagement
  • customizing
  • team viewer
  • time statement