Wikia


zie unit 10 van HR255; op pagina 10-80 van HR255 staat dat PCR's na SAP ERP 6.0 niet meer gesupport zullen worden; deze technologie wordt vervangen door Processes and Forms. In deze opvolger heb je meer flexibiliteit. Vanaf pag. 10-84 kun je een vergelijking vinden tussen beiden technologiën.

Ook in de SPRO van PCR (zie integration with...) kun je lezen dat Processes and Forms meer geschikt is voor complexe processen.

TD: voeg screenshot toe

Personell change request zijn complexe wijzigingen die niet via ESS/MSS scenario's uitgevoerd worden en die vaak formulier ondersteund zijn. PCR gaat er langzaam uit, dit wordt vervangen door Processes and Forms. Het nieuwe in Processes and Forms is dat de flow anders is dan manager -->[[medewerker] --> HRAdmin-->verwerking in SAP ERP