Wikia


Project Systems (PS) coördineert en controleert alle fasen van een project. Daarbij moet gedacht worden aan projectmatig werken voor klanten. Hierbij gaat men uit van zeer grote projecten (bijvoorbeeld scheepsbouw, bouw van booreilanden, vliegtuigbouw en dergelijke). Kleinschaliger projecten worden binnen SD (de verkoopmodule) afgewikkeld. De module PS werkt in nauwe samenhang met de inkoopfunctie van Material Management en met Controlling. Het betreft hier een betrekkelijk nieuwe module die vanwege de samenhang met andere delen van SAP R/3 zeer complex is. Naast SD kan men de PS module ook inzetten voor grootschalig onderhoud. In samenhang met de PM module blijkt dit zeer goed te combineren. O.a. het Amsterdams Vervoersbedrijf heeft PS ingezet met name om het logistieke deel van het onderhoudsproces te kunnen managen. Ook andere overheidsbedrijven zetten PS met succes in om hun vaak grootschalige projecten zowel financieel als logistiek te kunnen managen. SD komt hier niet of nauwelijks aan te pas. Vaak is dat in combinatie met wederom PM maar ook PSM of te wel Public Sector Management module waarin de budgettering wordt vastgelegd van de overheid. Dat hier uiteraard nauwe verbanden met FiCo zijn, mag duidelijk zijn.

Bron Edit

bron: dit is afkomstig van de site http://www.hsbos.nl/erp/sap.htm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki