Wikia


Op deze pagina kun je informatie vinden over de infotypes in SAP HR.

IT0000 procedures: index: maatregelen
IT0001 organisatorische indeling: index: afrekeningseenheid
IT0002 persoonsgegevens (Engels: personal data)
IT0003 afrekeningsstatus
IT0004 arbeidsongeschiktheid
IT0005 verlof
IT0006 adressen: index: p/a, standplaats
IT0007 normwerktijd: index: roosters
IT0008 basistoelagen
IT0009 bankrelaties
IT0010 bedrijfssparen
IT0011 externe overschrijvingen
IT0012 belastinggegevens (D)
IT0013 sociale verzekering (D)
IT0014 vaste toelagen/ inhoudingen
IT0015 eenmalige toelagen/ inhoudingen
IT0016 arbeidsovereenkomst: index:
IT0017 reiscondities
IT0019 afsprakebeheer
IT0021 familie/ contactpersonen: index: kind, kinderen, partner
IT0023 andere/ vorige werkgevers
IT0024 kwalificaties
IT0025 beoordelingen
IT0026 pensioenverzekering
IT0059 sociale verzekering
IT0060 loonheffing
IT0105 communicatie
IT0110 pensioenen
IT0808 loonaangifte
IT0879 loonaangifte - correctieberichten
IT2001 afwezigheden
IT2002 aanwezigheden
IT2003 vervangingen
IT2006 quota's

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki