Wikia


Op deze pagina kun je informatie vinden over de infotypes in SAP HR.

IT0000 procedures: index: maatregelen
IT0001 organisatorische indeling: index: afrekeningseenheid
IT0002 persoonsgegevens (Engels: personal data)
IT0003 afrekeningsstatus
IT0004 arbeidsongeschiktheid
IT0005 verlof
IT0006 adressen: index: p/a, standplaats
IT0007 normwerktijd: index: roosters
IT0008 basistoelagen
IT0009 bankrelaties
IT0010 bedrijfssparen
IT0011 externe overschrijvingen
IT0012 belastinggegevens (D)
IT0013 sociale verzekering (D)
IT0014 vaste toelagen/ inhoudingen
IT0015 eenmalige toelagen/ inhoudingen
IT0016 arbeidsovereenkomst: index:
IT0017 reiscondities
IT0019 afsprakebeheer
IT0021 familie/ contactpersonen: index: kind, kinderen, partner
IT0023 andere/ vorige werkgevers
IT0024 kwalificaties
IT0025 beoordelingen
IT0026 pensioenverzekering
IT0059 sociale verzekering
IT0060 loonheffing
IT0105 communicatie
IT0110 pensioenen
IT0808 loonaangifte
IT0879 loonaangifte - correctieberichten
IT2001 afwezigheden
IT2002 aanwezigheden
IT2003 vervangingen
IT2006 quota's