Wikia


Overhead Cost Controlling

Veel organisaties ervaren een toename van het percentage indirecte kosten ten opzichten van de totale kosten. Deze module CO-OM legt zich toe op het beheersen van deze kosten. Zij bestaat op haar beurt weer uit verschillende onderdelen.
Cost and Revenue Element Accounting (CO-OM-CEL) verzamelt en analyseert kosten en opbrengsten. Veel gegevens komen automatisch uit Financial Accounting. De rapportages in Cost and Revenue Element Accounting kunnen als basis worden gebruikt voor rapportages door andere modules binnen controlling.
Cost Center Accounting (CO-OM-CCA) analyseert waar overheadkosten zich voordoen in een organisatie. Kosten worden gealloceerd naar kostenplaatsen. Toewijzing en allocering van kosten maakt het niet alleen mogelijk deze kosten beheersbaar te maken, er wordt ook belangrijk werk verricht ten behoeve van andere modules binnen Controlling, zoals voor Cost Object Controlling.
Overhead Orders (CO-OM-OPA) verzamelt en analyseert kosten van individuele interne maatregelen. Daarbij kunnen budgetten en werkelijke uitgaven naast elkaar worden gezet.
Activity-Based Costing (CO-OM-ABC) neemt afzonderlijke activiteitstypen als 'controlling object'. Kosten worden verdeeld op basis van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Deze kosten kunnen dan vervolgens worden gealloceerd naar bedrijfsprocessen, kosten objecten of winst centra volgens vele allocatiemethoden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki