Wikia


Algemeen Edit

Tijdens de jaarovergang 2006 - 2007 wordt gezegd dat de bijtelling openbaarvervoerkaarten vervalt. Er is geen eindheffing (enkel tarief) over vaste vergoedingen meer van toepassing.

Aandachtspunten Edit

  • acties in SAP: geen
  • hoe is bovenstaande momenteel in SAP geregeld?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki