Wikia


  • S: een formatieplaats wordt in SAP OM aangeduid met de letter 'S'. In het Duits 'Stelle' (Ned. stoel).

Screenshots Edit

Via transactie PPOSE kun je het organigram inclusief de formatieplaatsen bekijken. Hieronder zie je het tabblad 'basisgegevens' van een formatieplaats.

Formatieplaats basisgegevensVelden Edit

Hieronder een nadere toelichting t.a.v. enkele velden.

  • object-ID: een uniek nummer
  • begin- einddatum: een formatieplaats heeft een begin en einddatum
  • objectomschrijving: een formatieplaats heeft een korte en een lange objectomschrijving
  • bezettingsstatus: de volgende waarden zijn toegestaan: leeg, vacature open, vacature is vervuld of sollicitant is in bestand opgenomen, verouderd

Hieronder een screenshot van (een deel van) de veldnamen van object formatieplaats (tabel HR1000).

Formatieplaats veldnamenOverig Edit

  • maximaal één medewerker op één formatieplaats: veel bedrijven kiezen ervoor om op een formatieplaats slechts één medewerker te zetten; de eigenschappen van een formatieplaats zijn dikwijls niet op alle medewerkers van toepassing, (denk aan status 'openstaande vacature'). Externen en stagiaires worden vaak wel op één formatieplaats gezet omdat bij deze groepen de eigenschappen van de formatieplaats niet gebruikt worden.
  • bewerkingstijd: hieronder een screenshot van tabblad 'bewerkingstijd'. Pas als je op de rood omkaderde knop klikt wordt de voorstelwaarde (i.e. 36 uur) opgeslagen en verschijnt een groen vinkje in het tabblad.

vraag: waar haalt SAP de voorstelwaarde vandaan?


OM tabblad bewerkingstijd

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki