Wikia


bron: volkskrant 03.0308

De loonstrook wordt de de komende jaren een stuk simpeler. Premies voor sociale verzekeringen als de WW en de ziektekostenverzekering zullen van het loonstrookje verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt één bedrag aan loonbelasting. In de toekomst vermeldt het loonstrookje alleen nog het bruto-inkomen, de loonheffing en het resterende nettoloon. Bovenstaande moet in een aantal jaren geregeld worden. In de toekomst zal er met één loonbegrip gewerkt worden, nu zijn dat er zes. Zo wordt de lease-auto wel meegerekend voor de loonbelasting maar niet voor de sociale premies. Voor de levensloop geldt het omgekeerde. In de toekomst zal de werkgever voor iedere medewerker één bedrag aan loonheffing aan de Belastingdienst afdragen. De fiscus zal dat bedrag dan voor een deel doorsluizen naar de sociale fondsen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki