Wikia


programma: RPUAUD00 (SE38)
transactie: S_AHR_61016380

Hieronder zie je hoe je het selectiescherm kunt invullen.

  • personnel number: het personeelsnummer waar je de wijzing hebt doorgevoerd
  • infotype: het infotype waar je de wijziging hebt doorgevoerd
  • changed on: vul hier de datum van vandaag in (in variant 'test tim' wordt default de waarde van vandaag ingevuld, zie aandachtspunt 'selecties' voor meer info)

Let op!!!: alleen wanneer je echt een wijziging doorvoert in een infotype dan wordt deze geregistreerd, het kopiëren van een record waarbij je alleen de datum aanpast, wordt dus niet geregistreerd


Aandachtspunten Edit

  • SAP heeft ook functionaliteit om wijzigingen in OM te loggen, zie onderstaande screenshot waar je de logging aan kunt zetten, voor meer info zie note 1158326

    Logging OM