Wikia


KISS staat voor Keep it simple stupid.

Bij het ontwerpen van systemen is het vaak beter om eenvoud na te streven. Mijn ervaring is dat je pas na een bepaalde periode met de materie gestoeid te hebben komt tot meer eenvoud.

Zie artikel op bright.nl voor meer info.


Wat is eenvoud? Edit

  • niet te veel knoppen in het scherm
  • niet te veel informatie in het scherm, gebruik bijvoorbeeld tabbladen
  • ...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki