Wikia


pad: van specificatie tot realisatie > innovatie

Hoe krijg je het voor elkaar dat organisaties hun business processen continu gaan verbeteren? Op deze pagina wordt een antwoord gezocht op deze vraag.

  • mockups: maak veel mockups! procesinnovatie ontstaat door voortdurend na te denken over verbeteringen, toets de mockups met relevante stakeholders en vraag hun om feedback; op de processen-wiki zul je het kopje proces-innovatie tegenkomen waarbij voorbeelden worden genoemd van proces-innovaties
  • eigenaarschap: innovatie kan ontstaan door mensen in de organisatie verantwoordelijk te maken voor een proces; zij worden geacht om na te denken over KPI's t.a.v. een proces; periodiek (per kwartaal of elk half jaar) zouden zij om tafel kunnen zitten met een aantal business consultants en senior ict-professionals (meer dan 10 jaar ervaring). In nauwe samenwerking met eindgebruikers en business managers worden een aantal concrete business cases uitgewerkt. Vervolgens kan de organisatie bepalen welke business cases gerealiseerd gaan worden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki