Wikia


Wat is een inkomstenverhouding?

Ik heb de indruk dat een inkomstenverhoudingen bestaan tussen een persoon en een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een CAO-er of een gepensioneerde. Klopt dit? Heb deze vraag begin 2009 ook op de Nederlande Wikipedia gezet.

In SAP kun je m.b.v. kenmerk NLINK sturen. In de documentatie van dit kenmerk wordt verwezen naar de site van de belastingdienst.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki