Wikia


Het wijzigen van de indienstdatum heeft gevolgen voor de meeste infotypes. De begindatum van de infotypes is namelijk gelijk aan de indienstdatum (uitzonder is IT0002, daar is de begindatum van het record de geboortedatum van de medewerker).

In SAP kun je de indienstdatum wijzigen door vanuit PA30 te kiezen voor 'Hulpmiddelen > Datum in/uit dienst wijzigen' (zie oranje gearceerd in onderstaande screenshot).

Indienstdatum wijzigen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki