Wikia


Een IT2001 melding is een melding die kan ontstaan bij het aanleggen van eenIT2001.


Mogelijke meldingenEdit

Mogelijke meldingen zijn:

  • "fout bij toegang tot feestdagkalender op 20100202" (zie onderstaande screenshot).

IT2001 geen toegang tot feestdagkalender

Wanneer ik klik op button 'persoonlijk rooster' (zie rood omkaderd in bovenstaande screenshot), dan verschijnt ook een foutmelding (zie hieronder).

IT2001 geen toegang tot feestdagkalender2

Deze melding ontstaat waarschijnlijk omdat het rooster en daarmee ook de feestdagenkalender niet gegenereerd is voor die datum.

Wanneer je via de customizing (time management, enz.) naar het genereren van roosters gaat, dan verschijnt onderstaande foutmelding.

IT2001 geen toegang rooster genereren

OplossingEdit

Je zult in dit scherm een geldige roosterregel moeten invoeren. Je kunt deze ook aanmaken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki