Wikia


In "IT0008" kun je de basistoelagen vinden.
 • customizing: de customizing van IT0008 kun je vinden in PM > PA > Afrekeningsgegevens > Basistoelagen</li></li></li>
 • opmerking: gebruik transactie SM31 om onderstaande tabellen te bekijken Wanneer je een nieuw IT0008 creërt worden de velden CAO gebied en CAO soort gevuld op basis van het personeels(sub)gebied (zie tabel V_001P_C of customizing-stap 'toewijzing CAO-structuur aan ondernemingsstructuur controleren'). In het onderste gedeelte van IT0008 staan de toegestane looncomponenten. In tabel V_T512Z kun je aangeven welke LC's in IT0008 zijn toegestaan. Vervolgens kun je middels tabel V_511_B per P(S)G en per M(S)G aangeven welke looncomponenten getoond worden. De MSG-grouping kun je vinden in tabel T503 of view V_503_G. De PSG-grouping kun je vinden in tabel T001P. Veel bedrijven kiezen ervoor om LC1001 niet overschrijfbaar te maken, dit kun je regelen in V_T511.== Screenshot == IT0008
     • deeltijdfactor: (Engels: capacity utilization level (cap. util. lvl))
     • jaarsalaris: (Engels: annual salary)
     • looncomponenten: (Engels: wage types)
     • trede: (Engels: level)
     • schaal: (Engels: group)
  </li> </li></li>