Wikia


Proces 'goedkeuren' komt voor in diverse bedrijfsprocessen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • verlof: goed-/ afkeuren van een verlofaanvraag (meestal door de manager)
  • declaraties: goed-/ afkeuren van een declaratie (meestal door de manager)
  • indienst: goed- afkeuren van de indienstname van een medewerker of inhuurkracht

Voorbeeld Edit

In onderstaande voorbeeld zie je het organigram van Global Maintenance (GM). Global Maintenance bestaat uit twee bedrijfsonderdelen:
1. 'onderhoud Nederland' met aan het hoofd 'Caroline' en
2. 'International maintenance' met aan het hoofd 'Safira'

Beiden onderdelen hebben een eigen directie die zelfstandig beslissingen nemen. D.m.v. rode poppetjes is aangegeven wie de managers zijn.

Gm organigram

Wanneer één van de monteurs een declaratie indient dan worden deze goed-/ afgekeurd door Koos. Het goed-/ afkeuren van indienstnames gebeurt door Caroline.

Functiegroepen Edit

In SAP OM wordt bijgehouden voor welk bedrag iemand tekenbevoegd is. De volgende oplossingen zijn denkbaar:
1. per formatieplaats vastleggen tot welk bedrag iemand tekenbevoegd is
2. een tabel bijhouden waarbij je per bedrijfsonderdeel bepaalt wat F01, F02, enz. betekent (zie onderstaande plaatje)

Goedkeuren tabel


In bovenstaande tabel is F01 een relatie. I.p.v. een relatie zou je F01 ook als object kunnen koppelen aan de formatieplaats (S) om vervolgens geautomatiseerd per proces een relatie aan te leggen. Naar mijn mening is deze oplossing beter omdat je bij het delegeren van een proces een relatie hoeft te verleggen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki