Wikia


Een functieomschrijving is weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde functie (zie functieomschrijving-wiki op Wikipedia voor meer info).

In een artikel op de HRM-wiki uit juli 2009 wordt de vraag gesteld of een functieomschrijving nog wel van deze tijd is. I.p.v. een functieomschrijving zou je ook energie kunnen steken in het in kaart brengen van talenten en competenties van medewerkers en de vraag te stellen wat iemand kan en wil en op basis daarvan een takenpakket samen te stellen dat past binnen de doelstellingen, strategie en missie van de organisatie. Daardoor kunnen mensen optimaal functioneren, maximaal renderen en een optimale productiviteit bereiken. Uiteindelijk heeft iedereen dan dezelfde functiebeschrijving: “Levert op basis van zijn talenten, competenties, ervaring en kennis een optimale bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de organisatie”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki