Wikia


FI/CO is een afkorting die staat voor Financial Accounting en Controlling. Dit zijn modules van SAP R/3.


DoelEdit

Financial Accounting (FI) verzamelt, bewerkt en bewaart gegevens voor het voeren van de boekhouding. Zij vormt de basis voor bedrijfsbrede planning en control en maakt het mogelijk te voldoen aan externe informatiebehoeften.

Binnen Controlling (CO) gaat het om het coördineren, beheersen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Hierbij zijn gegevens nodig over (gebudgetteerde en werkelijke) kosten en opbrengsten. Er wordt gewerkt binnen 'controlegebieden'. Een controlegebied is een manier van groeperen van financiële gegevens, die het mogelijk maakt gegevens van verschillende bedrijven geaggregeerd te controleren.

CommunicatieEdit

CO communiceert met Financial Accounting en tevens worden gegevens betrokken uit Financial Management en Material Management.

Fl communiceert onder andere met de inkoopfunctie van Material Management ten behoeve van de crediteurenadministratie en met de verkoopfunctie van Sales en Distributie ten behoeve van de debiteurenadministratie. Deze modules kunnen onafhankelijk van elkaar worden geïmplementeerd.

Financial Accounting SubmodulesEdit

Financial Accounting bestaat uit de volgende submodules:
Controlling submodulesEdit

Controlling bestaat uit de volgende submodules:Overhead Cost ControllingEdit

Veel organisaties ervaren een toename van het percentage indirecte kosten ten opzichten van de totale kosten. Deze module CO-OM legt zich toe op het beheersen van deze kosten. Zij bestaat op haar beurt weer uit verschillende onderdelen.

Cost and Revenue Element Accounting (CO-OM-CEL) verzamelt en analyseert kosten en opbrengsten. Veel gegevens komen automatisch uit Financial Accounting. De rapportages in Cost and Revenue Element Accounting kunnen als basis worden gebruikt voor rapportages door andere modules binnen controlling.

Cost Center Accounting (CO-OM-CCA) analyseert waar overheadkosten zich voordoen in een organisatie. Kosten worden gealloceerd naar kostenplaatsen. Toewijzing en allocering van kosten maakt het niet alleen mogelijk deze kosten beheersbaar te maken, er wordt ook belangrijk werk verricht ten behoeve van andere modules binnen Controlling, zoals voor Cost Object Controlling.

Overhead Orders (CO-OM-OPA) verzamelt en analyseert kosten van individuele interne maatregelen. Daarbij kunnen budgetten en werkelijke uitgaven naast elkaar worden gezet.

Activity-Based Costing (CO-OM-ABC) neemt afzonderlijke activiteitstypen als 'controlling object'. Kosten worden verdeeld op basis van activiteiten die hebben plaatsgevonden. Deze kosten kunnen dan vervolgens worden gealloceerd naar bedrijfsprocessen, kosten objecten of winst centra volgens vele allocatiemethoden.


Product Cost ControllingEdit

Product Cost Controlling (CO-PC) verzamelt en analyseert kosten met betrekking tot de productie van een product of het uitvoeren van een dienst. Ook deze module bestaat weer uit verschillende onderdelen. De geplande en werkelijke gegevens uit Product Cost Planning (CO-PC-PRD) worden gebruikt bij voorraadwaardering en bij het bepalen van de laagste prijs waarbij een product nog winstgevend verkocht kan worden. Met behulp van simulatie kan het effect van een verandering in het productieproces op de kostprijs worden bepaald.

Cost Object Controlling (CO-PC-OBJ) wordt gebruikt bij het analyseren van verschillen tussen geplande productiekosten en werkelijke productiekosten (uit Product Cost Planning). Ook het waarderen van werk in uitvoering gebeurt met behulp van deze module. Product Cost Controlling 'vertaalt' gegevens uit verschillende logistieke modules in kosten. Stuk- en bewerkingslijsten

worden uit Product Planning (PP) verkregen en gegevens met betrekking tot verbruik van grondstoffen en halffabrikaten komen uit Materials Management (MM). De integratie met logistieke functies maakt het mogelijk om in Product Cost Controlling met behulp van simulatie verschillende opzetten van het productieproces te analyseren.


Profitability AnalysesEdit

Profitability Analyses (CO-PA) onderzoekt de 'bronnen' van omzet. Daarbij is het belangrijk om die omzet onder te verdelen naar marktsegmenten (voor het verkrijgen van stuurinformatie). Informatie uit Profitability Analyses is belangrijk bij het nemen van beslissingen met betrekking tot prijsstelling, selecteren van potentiële klanten of het bepalen van distributiekanalen.


Overige modules Edit


TrainingenEdit

De volgende trainingen zijn populair

  • AC660 EC-CS: Consolidation Functions.
  • AC665 EC-CS: Integration.
  • AC690 Schedule managerBronnen Edit