Wikia


In een SOA-omgeving is het systeem opgebouwd rondom services.

Welke informatie kun je van een service vastleggen? Hieronder een voorbeeld.

  • naam: naam van de service, bijvoorbeeld ZoekTekenbevoegde; de naamconventie t.a.v. services wordt bepaald door het bouwteam
  • doel: doel van de service; het doel van service ZoekTekenbevoegde is het vinden van de tekenbevoegde medewerker via bijvoorbeeld SAP OM
  • input: in deze bullet beschrijf je wat de input variabele(n) is/ zijn; in het voorbeeld van ZoekTekenbevoegde is de input variabele de formatieplaats waar de nieuwe medewerker terecht komt
  • output: de output variabelen zijn het personeelsnummer, de naam en het userid van de tekenbevoegde
  • werking: op basis van de formatieplaats wordt in SAP OM gezocht naar maatwerkrelatie ZT1 (is tekenbevoegde van); organisatorische eenheden die niet meedoen worden overgeslagen
  • error handling: indien de tekenbevoegde niet gevonden wordt, verschijnt er een foutmelding waarin de gebruiker bijvoorbeeld wordt verwezen naar een helpdesk

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki