Wikia


pad: HCM > diversiteit

Divers samengestelde teams functioneren beter en zijn innovatiever en creatiever. Daarom is het noodzakelijk om rekening te houden met diversiteit bij de instroom, doorstroom en het behoud van uw personeel (bron: http://www.diversiteitsindex.nl/waarom-diversiteit).

In onderstaande artikel (bron: voorpagina Volkskrant, juni 2009) het belang van cultuur m.b.t. diversiteitsbeleid. De 'kille' cultuur bij de ING zorgde ervoor dat veel vrouwen de onderneming verlaten.

INGartikel1Op onderstaande manier kun je inzichtelijk maken hoe het gesteld is met b.v. de leeftijdsopbouw.

Leeftijdsopbouw

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki