Wikia


pad: processen > declaraties

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over het declaratie-proces. In het Engels spreek je over 'expenses'.

Procesbeschrijving Edit

Hieronder een mogelijke procesbeschrijving van het declaratieproces.

  • Een medewerker registreert zijn declaratie(s) in het portaal.
  • Op het laatste scherm print de medewerker een PDF met daarop een overzicht van zijn declaraties; op de PDF staat het adres waar hij de bonnetjes naartoe kan sturen (bij voorkeur een SSC (Shared Service Center))
  • Afhankelijk van de hoogte van het declaratiebedrag wordt in SAP OM de juiste goedkeurder gezocht. Er zijn bedrijven die declaraties onder een bepaald bedrag (bijv. 25 euro) niet laten goedkeuren. Om excesief declaratiegedrag te voorkomen kan een goedkeurder periodiek een overzicht ontvangen van de declaraties van zijn medewerkers.
  • Wanneer de goedkeurder akkoord is en het SSC de bonnetjes heeft ontvangen en gecontroleerd, dan kan e.e.a. uitbetaald worden.

Informatie Edit

Hieronder een voorbeeld van hoe de manager inzicht kan krijgen in het declaratiegedrag van zijn medewerkers. Wanneer je dubbelklikt op de grafiek krijg je een overzicht van alle declaraties. Een manager wil misschien ook een overzicht van soorten declaraties.

Declaratiegedrag

Procesinnovatie Edit

  • vertrouwen: in bovenstaande procesflow staat dat het SSC controleert of de ingediende declaraties overeenkomen met de opgestuurde bonnentjes; je zou er ook voor kunnen kiezen om de enveloppe dicht te laten en te vertrouwen op je eigen medewerkers; steeksproefsgewijs zou je af en toe een enveloppe kunnen openmaken

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki