Wikia


Cost Center Accounting Cost Center accounting is een module. Een Cost Center is de engelse naam voor wat in Nederland een kostenplaats wordt genoemd. Een kostenplaats is meestal een afdeling.

Doel / proces Edit

Met deze module kunnen de kosten en eventueel de opbrengsten per kostenplaats worden verzameld. Dit kan worden vergeleken met kosten en opbrengsten in andere perioden, andere kostenplaatsen en planningen. Op deze manier is een goed inzicht mogelijk en kunnen afwijkingen / verschillen duidelijk worden, zodat tijdig actie genomen kan worden.

Met deze module kunnen kostenplaatsen worden toegevoegd, gewijzigd, verwijderd, getoond en in een structuur / hiërarchie gezet, waarbij een kostenplaats uit meerdere (kleinere) kostenplaatsen kan bestaan.

Planningen kunnen worden ingevoerd, gewijzigd, gekopieerd, bekeken, vergeleken met werkelijke cijfers en worden verwijderd.

Werkelijke kosten worden geboekt in andere modules als FI, MM en AM Werkelijke kosten kunnen worden geboekt, overgeboekt en verdeeld.

TransactiesEdit

 • KP04 Planningsprofiel instellen
 • KP06 Planning kostensoorten / prestatiesoorten wijzigen
 • KP26 Planning prestaties / tarieven wijzigen
 • KP90 Plankosten verwijderen
 • KP91 Plankosten verwijderen
 • KS01 Kostenplaats creëren
 • KS02 Kostenplaats verwijderen
 • KS05 Weergeven wijzigingsdocumenten kostenplaats
 • KS12 Kostenplaats wijzigen, collectieve wijziging
 • KSBT Kostenplaatsen tarieven, prestatiesoorten
 • KSH1 Kostenplaatsengroep creëren
 • KSH2 Kostenplaatsengroep wijzigen
 • KSUC Planomslag overzicht
 • OKEON kostenplaatsen standaardhiërarchie wijzigen

VeldenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki