Wikia


pad: processen > core en context

We leven in een Darwinistische wereld. De organisatie die zich het beste aanpast aan zijn omgeving zal overleven (survival of the fittest). In het verleden ging het dikwijls om product-innovatie, tegenwoording onderscheiden bedrijven zich op basis van hun processen.

Levenscyclus Edit

Corecontext plaatje2
Corecontext plaatje1

Processen kennen een levenscyclus. In de plaatjes hiernaast wordt deze cyclus gevisualiseerd.

  • invention: de cyclus start links onderin met een (nieuw) proces dat IT ondersteuning nodig heeft (invention; uitvinding). Er is dikwijls maatwerk nodig om het proces te ondersteunen.
  • innovation: na een eventuele pilot-periode wordt het proces en de software in het bedrijf uitgerold (innovation). De uitdaging hierbij is om het 24 uur per dag in de lucht te houden, de performance op het toenemende gebruik af te stemmen en vernieuwingen door te voeren.
  • standardization: na verloop van tijd wordt de vraag gesteld of de applicatie niet geconsolideerd kan worden in de standaard systemen (standardization). Dus zó te standaardiseren dat gebruik kan worden gemaakt van de best-practises van standaard pakketten met als doel kostenverlaging.
  • commodization: als het proces ‘’industrie standaard’’ is geworden krijg je de vraag of het niet ge-outsourced kan worden zodat er geen zorgen meer zijn over de systemen (commoditization).

Processen die zich in het eerste en tweede kwadrant bevinden zijn core-processen. In het derde en vierde kwadrant wordt gesproken over context-processen. De gedacht is: "Haal mensen en middelen weg bij de context-processen zodat je kunt investeren in de core-processen."

Voorbeelden Edit

  • McDonald's: McDonald's heeft ervoor gezorgd dat ze een gezonder imago krijgen, dit kan alleen als processen wereldwijd gestandaardiseerd zijn
  • Dell: Dell zorgde voor een innovatie op het gebied van computer-verkopen door computers via het internet te gaan verkopen en de detailhandel eruit te snijden. Inmiddels heeft HP deze manier van verkopen overgenomen.
  • iPhone: het succes van de iPhone is vooral te danken aan de manier waarop Apple diverse leveranciers wist te bewegen diverse technologische hoogstandjes samen te brengen in één product: de iPhone
  • facturering: een typisch context-proces is 'facturering'. Ieder bedrijf kan facturen vesturen. Je kunt je nauwelijks onderscheiden op het gebied van facturering. Bedrijven doen er goed aan om niet te veel geld te spenderen aan het vesturen van facturen. Om kosten te reduceren wordt het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd. Veel bedrijven kiezen er zelfs voor de facturering naar India te verplaatsen.
  • automatisch inchecken: technologische ontwikkelingen (maar ook politieke en sociale ontwikkelingen) zorgen dat core processen uiteindelijk context processen worden. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch inchecken op vliegvelden. In eerste instantie was dit een noviteit voor de zakelijke reiziger. De grote luchtvaartmaatschappijen investeerden in automatische incheck-balies, zodat de zakelijke reiziger niet in de rij hoefde te staan. Echter binnen enkele jaren kopieerden andere maatschappijen deze innovatie en veranderde deze service van core naar context. Tegenwoordig worden de incheck-balies niet eens meer onderhouden door de luchvaartmaatschappijen maar wordt de automatische incheck-balie geleverd door Schiphol. Het proces is ge-outscourced naar het vliegveld.

Verwarring Edit

Verwar het begrip 'core' (datgene dat je uniek maakt) niet met het begrip 'core competence' of 'core business'. Core competence is datgene wat je het beste kunt. Bijvoorbeeld de core competence van Dell is computers verkopen of de core competence van McDonanlds is het bakken van hamburgers. Het bakken van hamburgers is geen core, want de Burger King kan ook hamburgers bakken. Core business gaat over waar organisaties het meeste geld aan verdienen. De core business van Shell was olie en verandert nu langzaam naar transport en opslag van vloeibaar gas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki