Wikia


Een Controlling gebied is een gebied dat onder een controller valt en/of op een samenhangende manier beheerd wordt. Het veld controlling gebied is in veel rapportages een selectieveld. Onder een controlling gebied vallen een of meerdere Company code's (Bedrijven), Een controlling gebied is een van de belangrijkste velden van Controlling.


Bij de meeste organisaties is er maar 1 controlling gebied. Een controlling gebied kan in de gebruikersparameters worden opgenomen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki