Wikia


Op deze pagina vindt je een stappenplan om content te maken.

Stap 1 Folder aanmaken Edit

Maak een lege folder aan.

Stap 2 Objecten aanmaken Edit

Maak een iView, een pagina, een workset en een rol.

Stap 3 Objecten linken Edit

Het linken van objecten gaat als volgt:

  • selecteer het 'bovenliggende object' (dus voor een iView is dit de pagina)
  • ga vervolgens naar het 'onderliggende object' (dus de iView)
  • kies rechtermuisknop en kies voor 'Add Iview to Page'
  • kies voor 'Delta Link' (je blijft dan verwijzen naar het orgineel, TD: maak een tekening met een pagina die twee iViews bevat, iView1 is een kopie van iView0, iView2 is een deltalink van iView0; op het moment dat je iView0 wijzigt, zal iView1 (de kopie) niet mee wijzigen, iView2 zal wel wijzigen (delta-link)).

Hetzelfde mechanisme geldt voor het koppelen van een pagina aan een workset en een workset aan een rol.

AddIviewToPage

Stap 4 Entrypoint Edit

Verander de variabele 'Entrypoint' van de rol naar 'Yes'. Entrypoint is beginpunt in het Nederlands.

tijdens de cursus zegt mijn coach dat je ook het entrypoint van de workset op Yes kunt zettenm, dit zou niet uitmaken

Stap 5 Permissies Edit

Geef de gebruiker de juiste permissies. In onderstaande screenshot worden permissies toegekend op het niveau van de map. Vervolgens kun je via de button 'reset child permissions' (rood omkaderd) de rechten toekennen aan de kind-objecten van deze map.

Pcd permissions

Stap 6 Rol toekennen aan gebruiker Edit

Via User Administration > Identity Management ken je de zojuist aangemaakt rol toe aan de gebruiker (zie onderstaande screenshot).

Cm rol toekennen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki