Wikia


Een Client is een implementatie (omgeving) van SAP.


Vaak zijn er binnen een bedrijf verschillende clients.

  • Gebruikelijk is dat er een sandbox is om te oefenen, vergelijk met de zandbak voor de kleuters.
  • Vaak is er ook een ontwikkel client waarin de nieuwe ontwikkelingen worden gecustomized.
  • Als de ontwikkelaar tevreden is over het resultaat kan hij/ zij het ontwikkelde met behulp van een transport overzetten naar een testomgeving. Dat is de derde client.
  • Als er bij het testen fouten geconstateerd worden worden deze in de ontwikkel client opgelost waarna er een nieuw transport komt. Dit gaat zo door totdat het testen geen grote fouten meer oplevert en men het geheel over durft te zetten, te transporteren, naar de productieomgeving.
  • De productieomgeving is de omgeving (Client) waarin de gebruikers werken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki