Wikia


pad: gebruikersbeheer > CUA

CUA staat voor Central User Administration. De idee is om users uit verschillende omgeving te beheren vanuit één mandant. Het inrichten van CUA heeft niet heel veel toegevoegde waarde omdat het aantal wijzigingen op ontwikkel en acceptatie niet zo groot zijn. Het gaat vaak om consultants en keyusers.

SAP adviseert om CUA in te richten op een omgeving die het meest beschikbaar is, dus productie.

Bij het inrichten van CUA heb je technisch beheerders nodig die verbindingen kunnen maken naar andere mandanten. Het kost slechts een paar uur om CUA in te richten, maar omdat je rfc-verbindingen moet aanvragen kost e.e.a ongeveer drie dagen.

Let op: het gaat expliciet om users die je vanuit productie naar test- en ontwikkel overpompt, de rollen en profielen pomp je niet over via de rfc-verbindingen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki