Wikia


Collections and Disbursements

CD is de afkorting voor "Collections and Disbursements". Dat is een sub-module van de SAP for Insurance, Industry Solution. Het is ook wel bekend onder de afkorting FS-CD.


Met deze submodule kunnen binnenkomende (verzekerings)premie betalingen (collections) afgehandeld worden, evenals uitgaande betalingen (disbursements).


Processen Edit

De belangrijkste processen zijn:

  • Open staande posten (open item accounting)
  • Betalingen (payment processing)
  • Verwerking binnenkomende betalingen (incoming payment processing)
  • Correspondentie: (correspondence)
  • Aanmaningen (dunning)
  • Tussenpersonen (broker accounting)
  • subverzekeraars (coinsurance business)


Velden Edit

Gebruikte velden:


Beheer (Customizing) Edit

Bronnen Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki