Wikia


pad: algemeen > Business suite 7.0

In 2009 is 'Business suite 7.0' in rampup gegaan. Business suite 7 is de verzamelnaam voor ERP 6.0 (EHP 4), CRM 7.0, SRM 7.0, PLM 7.0 en SCM 7.0. Aangezien sommige scenario's gebruik maken van meerdere modules, zullen klanten alle onderdelen naar het juiste niveau moeten brengen. De verschillende modules moeten op elkaar afgestemd zijn, vergelijk het met een orkest waarbij de strijkers ingespeeld moeten zijn met de koperblazers.

Status Edit

Business suite 7 is in 2009 in ramp-up gegaan en in maart 2009 zijn in Nederland meer dan 240 productieve installaties. Versie 6.0 blijft ge-support worden tot 2013.

IT krijgt nieuwe rol Edit

SAP verwacht dat de rol van de IT-afdeling verandert als gevolg van deze strategie. “IT heeft vaak een technische rol gehad. Nu kunnen ze actief onderzoeken wat de business nodig heeft en sneller reageren op nieuwe wensen. Zeker omdat nieuwe business functies die via het Enhancement Package-concept worden gebracht uitgebreid beschreven zijn. In één oogopslag wordt duidelijk wat de business toepassing van zo’n nieuwe business functie is. Met deze informatie kan een SAP Competence Center bijvoorbeeld eenvoudig zien welke functies interessant en bruikbaar zijn voor de organisatie om vervolgens proactief de business te benaderen. Wat heb je nodig om een bepaald onderwerp te realiseren? Moet ik dat activeren voor je? En wist je dat we dit, dit en dit ook kunnen?”

Gevolgen voor consultancy Edit

Consultancy bedrijven zullen merken dat er meer projecten komen met een korte doorlooptijd voor een specifiek afgebakend proces. Dit omdat de installatie en het activeren van functionaliteiten niet meer onlosmakelijk verbonden zijn. Men kan dus alle nieuwe functionaliteit installeren en op basis van de behoefte van de business pas tot activeren over gaan op het moment dat er een goede business case is. Belangrijk is ook dat consultants zich grondig verdiepen in de impact die nieuwe functionaliteit kan hebben op de business. “Consultants hebben meer business kennis nodig”. “Je zegt niet meer: dit is nieuw. Maar je vraagt ‘Wat heb je nodig?’ Veel consultancy bedrijven zullen eerst een helder antwoord moeten hebben op die vraag, voor ze aan de slag gaan.”

Meer info Edit

Meer info over SAP’s Business Suite 7.0 is te vinden op www.vnsg.nl > Magazine > download de presentatie met de frequently asked questions.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki