Wikia


In TIME kun je een botsingentabel ingerichten (Eng.: collisions). Via de botsingentabel kun je regelen dat bepaalde combinaties van aan/ of afwezigheden niet zijn toegestaan. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat als iemand een verlofdag wil opnemen op een dag waarop hij reeds verlof heeft opgenomen, dat er dan een error-melding verschijnt.

Maak onderstaande overzicht wanneer je de botsingen-tabel gaat inrichten of wijzigen. Op de horizontale as staat wat er in het systeem staat (in system) op de verticale as wat je wil aanmaken (created).

Botsingen tabel


  • tabel: V_554Y_B
  • customizing1: zie time > time data recording and administration > abscences (of subtitutions of attendence) > abscene catalog > determine entry sreens and time constraint classes; TD: verander naar Nederlands
  • customizing2: time > time data recording and administration > specify system reaction to overlapping time infotypes


Time constraints Edit

In waarschijnlijkt tabel T582A is vastgelegd dat voor IT2001 geldt dat de botsingentabel in acht moet worden genomen.

Botsingen time constraintsLetters Edit

Botsingen reaction indicator

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki