Wikia


pad: BPM > tooling > Bizagi url: http://www.bizagi.com

BizAgi is een BPM suite. Eén van de gratis producten is de 'Process Modeler'. Met dit product kun je proces-modellen maken zoals hieronder. Op de site kun je een 'quick tour' bekijken die een indruk geeft van de totale BPM suite.

Bizagi voorbeeld zonder tekst

BizAgi staat voor Business Agility (agility wordt in het Nederlands vertaald als wendbaarheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen).


Video tutorials Edit

Op de Bizagi-site kun je video tutorials vinden. Kies vanuit de startpagina voor 'Freeware BizAgi Process Modeler'.

Bizagi BPM

Kies vervolgens rechtsonderin voor Video tutorials. Eén van de tutorials is hoe je het proces kunt documenteren.

Bizagi video tutorials

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki