Wikia


bron: Computable 22.05.09

In veel recente artikelen wordt aandacht besteed aan het belang van een goed georganiseerde 'vraagorganisatie' (Engels: demand organisation). De organisatie moet in staat zijn om haar behoeften in concrete vragen en afspraken om te zetten en vervolgens in staat om sturing te geven aan de uitvoering daarvan. Niet gehaalde deadlines en functionaliteit die niet voldoet aan de wensen van de business zijn zaken die voorkomen dienen te worden. Vage kreten worden genoemd als het inrichten van overlegstructuren, goede communicatie, duidelijke afspraken of goed prioriteiten stellen.

Functioneel beheer biedt de handvatten om deze zaken gestructureerd in te richten en om te zetten in concrete activiteiten. Een framework als Business Information Services Library (BiSL) kan goed als leidraad worden gebruikt bij het opzetten van een professionele vraagorganisatie.

Door goed invulling te geven aan functioneel beheer op strategisch niveau (informatiemananagement) wordt het makkelijker om lange termijnafspraken te maken met de leveranciers. Men kan namelijk pas goed aan een leverancier duidelijk maken wat men op lange termijn van hem verwacht, als de organisatie zelf bewust een langetermijnvisie heeft ontwikkeld op het gebied van informatiemanagement.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki