Wikia


Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer en vervangt het sofi-nummer per 26 november 2007. Zie http://www.burgerservicenummer.nl voor meer info.

  • geldige nummers: BSN-nummers moeten voldoen aan de 11-proef; bij het testen kun je de volgende nummers gebruiken: 111222333 en 123456782

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki